– Ενημέρωση

Μοριακός Έλεγχος (PCR)

Στο εργαστήριο μας γίνονται εξετάσεις που μελετούν το γενετικό υλικό (DNA) και αφορούν στην ανίχνευση και προσδιορισμό μεταλλάξεων που σχετίζονται με κληρονομικές ασθένειες, με
υπογονιμότητα, θρομφοφιλία κ.α.

Πραγματοποιείται επίσης μοριακός έλεγχος για την ανίχνευση του DNA του ιού Covid-19 με την ταχεία μέθοδο RealTime PCR.

Ορολογικές Εξετάσεις

Οι ορολογικές εξετάσεις αφορούν την ανάλυση του ορού του αίματος για την ανίχνευση αντισωμάτων στον ορό.

Κυριότερες εξετάσεις:

 • CRP ποσοτική
 • ASTO
 • Ratest
 • Vidal
 • Wright
 • VDRL
 • Mono-Test

κ.λ.π.

Ορμονολογικές Εξετάσεις

Στο μικροβιολογικό μας εργαστήριο με τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτών, εκτελούνται ορμονολογικές εξετάσεις και ειδικοί βιολογικοί δείκτες που έχουν σχέση με:

• Θυρεοειδή
• Γονιμότητα
• Ανδρογόνα
• Οστεοπόρωση
• Σακχαρώδη διαβήτη
• Επινεφρίδια
• Προγεννητικό έλεγχο

Κυριότερες εξετάσεις:

 • TSH 3ης γενιάς
 • T3, T4, FΤ3, FT4
 • Anti-TPO, Anti–TG
 • TG-θυρεοσφαιρίνη
 • Παραθορμόνη PTH
 • 25OH-VitD
 • β-HCG (χοριακή γοναδοτροπίνη)
 • Ε2 (Οιστραδιόλη)
 • FSH, LH, PRG, PRL
 • Τεστοστερόνη
 • Ινσουλίνη
 • αFP
 • CEA
 • CA 19-9, CA 15-3, CA 125,
 • PSA
 • FPSA
Ανοσολογικές Εξετάσεις

Οι ανοσολογικές εξετάσεις οδηγούν στον προσδιορισμό των παθολογικών μηχανισμών και λειτουργιών των νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος.

Στο Μικροβιολογικό μας εργαστήριο με τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτών και τη συνεργασία μας με εξειδικευμένα εργαστήρια, μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ανοσολογικές εξετάσεις, όπως :

 • ΑΝΑ
 • Anti-ENA
 • Anti-ds DNA
 • Anti SS-A (Ro)
 • Anti SS-B (La)
 • Anti-Sm
 • Anti-CCP
 • ASMA
 • Anti-RNP
 • APCA, c-ANCA
 • p-ANCA, Anti-SMA
 • RA-test
 • β2-Μικροσφαιρίνη
 • Συμπλήρωμα C3, C4, C ολικό
 • Aντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ)
 • Ανοσοσφαιρίνες IgA, IgG, IgM, IgE
 • Ηπατίτιδες A, C, B
 • Ερυθρά (Rubella) IgG, IgM, HIV I, II
 • Τοξόπλασμα IgG, IgM
 • Kυτταρομεγαλοϊός (CMV) IgG, IgM
 • Έρπης τύπου Ι & ΙΙ (HSV) IgG, IgM
 • Ελικοβακτηρίδιο
 • Χλαμύδια
 • Ανεμοβλογιά (VZV)
 • Λιστέρια
 • Μυκόπλασμα
 • ASTO
 • EBV ΙgG
 • IgM
 • Αντισώματα ιλαράς
 • Borrelia
 • Brucella
 • Παρωτίτιδα
 • Αντιεχινοκοκκικά Αb

Αλλά και άλλες ακόμη πιο εξειδεικευμένες…

Βιοχημικές Εξετάσεις

Χρησιμοποιούνται σύγχρονοι αναλυτές που με τη βοήθεια των αντίστοιχων αντιδραστηρίων ανιχνεύονται ποσοτικά, ουσίες σημαντικές για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού, καθώς και των επιμέρους οργάνων του.

Κυριότερες εξετάσεις:

 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
 • Χοληστερίνη,
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT)
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • γGT, CPK, LDH
 • Αμυλάση
 • Χολερυθρίνη (Ολική, Άμεση, Έμμεση)
 • Ολικές Πρωτεΐνες
 • Αλβουμίνη
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό οξύ
 • Ηλεκτρολύτες (K, Na)
 • Φώσφορος
 • Μαγνήσιο
 • Ασβέστιο
 • Κρεατινίνη ούρων 24ώρου
 • Φώσφορος ούρων 24ώρου
 • Λευκώματα ούρων 24ώρου
 • Μικροαλβουμίνη ούρων
 • Κάθαρση Κρεατινίνης.
Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Στο μικροβιολογικό μας εργαστήριο πραγματοποιούνται όλες οι βασικές εξετάσεις για την ανίχνευση των παθογόνων μικροοργανισμών.

 

Κυριότερες εξετάσεις:

 • Καλλιέργεια Ούρων
 • Καλλιέργεια Κοπράνων
 • Καλλιέργεια Κολπικού εκκρίματος
 • Καλλιέργεια Τραχηλικού εκκρίματος
 • Καλλιέργεια Ρινικού εκκρίματος
 • Καλλιέργεια Ωτικού εκκρίματος
 • Καλλιέργεια Πύου
 • Καλλιέργεια Σπέρματος
 • Καλλιέργεια Φαρυγγικού επιχρίσματος
 • Εκτέλεση Δοκιμής Ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα)
 • Έλεγχος για Χλαμύδια
 • Έλεγχος για Ουρεάπλασμα
 • Έλεγχος για Μυκόπλασμα

Ενώ υπάρχει η δυνατότητα για αναζήτηση παρασίτων σε ποικίλα υλικά.

Back to top