– Συμβεβλημένοι με το Πολεμικό Ναυτικό

Συμβεβλημένοι με το Πολεμικό Ναυτικό

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, έχει συμβληθεί με τα μέλη του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι εντολές αυτές χρειάζονται πάντα θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό του ΣΤΕΠ και ο ενδιαφερόμενος πληρώνει 20 % συμμετοχή στο Κρατικό Τιμολόγιο.

Back to top