– Συμβεβλημένοι με τον Ελληνικό Στρατό

Συμβεβλημένοι με τον Ελληνικό Στρατό

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, έχει συμβληθεί με τα μέλη του Ελληνικού Στρατού.

Οι εντολές αυτές χρειάζονται πάντα θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό του ΣΤΕΠ και ο ενδιαφερόμενος πληρώνει 20 % συμμετοχή στο Κρατικό Τιμολόγιο.

Back to top