– Συμβεβλημένοι με την Ελληνική Αεροπορία

Συμβεβλημένοι με την Ελληνική Αεροπορία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, έχει συμβληθεί με τα μέλη της Ελληνικής Αεροπορίας.

Οι εντολές αυτές χρειάζονται πάντα θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό του ΣΤΕΠ και ο ενδιαφερόμενος πληρώνει 20 % συμμετοχή στο Κρατικό Τιμολόγιο.

Back to top