– Είμαστε συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΥΥ

Είμαστε συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΥΥ

Το Εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον κύριο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, τον ΕΟΠΥΥ.

Στο ταμείο αυτό ενσωματώθηκαν τα ταμεία: ΟΠΑΔ (Δημόσιο), ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εθνική κλπ), ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΥΔΕ, ΤΣΜΕΔΕ), ΤΥΠΑΤΕ.

Οι ασφαλισμένοι αφού επισκεφθούν τον Ιατρό τους και παραλάβουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του να το εκτελέσουν στο Εργαστήριο μας με 15% συμμετοχή στο κόστος των εξετάσεων που καλύπτονται από το Κρατικό Τιμολόγιο.

Back to top