– Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό μεγάλων εταιρειών όπως Roche, Siemens, Snibe, Bioer, Sysmex, Biomerieux, Electa Mixrate.

Περιλαμβάνονται δύο βιοχημικοί αναλυτές, τέσσερις ορμονολογικοί-ανοσολογικοί αναλυτές, δύο αιματολογικούς αναλυτές, δύο αναλυτές πήξης, αναλυτής ούρων, αναλυτής ΤΚΕ διασυνδεδεμένοι αμφίδρομα μέσω του πληροφοριακού συστήματος SLis.

Back to top