– Ποιοτικός Έλεγχος

Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου με την πολυετή εμπειρία του και ο σύγχρονος εξοπλισμός του επιτρέπει τη διενέργεια πολλών και εξειδικευμένων εξετάσεων με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Καθημερινά διενεργούνται εσωτερικά προγράμματα ποιοτικού ελέγχου αλλά και εξωτερικά προγράμματα ποιοτικού ελέγχου.

Back to top