– Συμβεβλημένοι με το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Είμαστε συμβεβλημένοι με το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, από 2/12/16 έχει συμβληθεί με το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

Back to top