– Ανακοινώσεις

Είμαστε συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΥΥ

Το Εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον κύριο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, τον ΕΟΠΥΥ.

Στο ταμείο αυτό ενσωματώθηκαν τα ταμεία: ΟΠΑΔ (Δημόσιο), ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, Οίκος …

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων της Generali

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, εξυπηρετεί ασφαλισμένους της εταιρείας Generali.

Παρακαλούμε να ελέγξετε προηγουμένως με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για τις …

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων της Interamerican

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, εξυπηρετεί ασφαλισμένους της εταιρείας Interamerican.

Παρακαλούμε να ελέγξετε προηγουμένως με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για τις …

Συμβεβλημένοι με το Πολεμικό Ναυτικό

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, έχει συμβληθεί με τα μέλη του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι εντολές αυτές χρειάζονται πάντα θεώρηση από τον …

Συμβεβλημένοι με την Ελληνική Αεροπορία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, έχει συμβληθεί με τα μέλη της Ελληνικής Αεροπορίας.

Οι εντολές αυτές χρειάζονται πάντα θεώρηση από τον …

Back to top