– Μοριακός Έλεγχος (PCR)

Μοριακός Έλεγχος (PCR)

Στο εργαστήριο μας γίνονται εξετάσεις που μελετούν το γενετικό υλικό (DNA) και αφορούν στην ανίχνευση και προσδιορισμό μεταλλάξεων που σχετίζονται με κληρονομικές ασθένειες, με
υπογονιμότητα, θρομφοφιλία κ.α.

Πραγματοποιείται επίσης μοριακός έλεγχος για την ανίχνευση του DNA του ιού Covid-19 με την ταχεία μέθοδο RealTime PCR.

Back to top