– Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Στο μικροβιολογικό μας εργαστήριο πραγματοποιούνται όλες οι βασικές εξετάσεις για την ανίχνευση των παθογόνων μικροοργανισμών.

 

Κυριότερες εξετάσεις:

 • Καλλιέργεια Ούρων
 • Καλλιέργεια Κοπράνων
 • Καλλιέργεια Κολπικού εκκρίματος
 • Καλλιέργεια Τραχηλικού εκκρίματος
 • Καλλιέργεια Ρινικού εκκρίματος
 • Καλλιέργεια Ωτικού εκκρίματος
 • Καλλιέργεια Πύου
 • Καλλιέργεια Σπέρματος
 • Καλλιέργεια Φαρυγγικού επιχρίσματος
 • Εκτέλεση Δοκιμής Ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα)
 • Έλεγχος για Χλαμύδια
 • Έλεγχος για Ουρεάπλασμα
 • Έλεγχος για Μυκόπλασμα

Ενώ υπάρχει η δυνατότητα για αναζήτηση παρασίτων σε ποικίλα υλικά.

Back to top