– Ποια θα πρέπει να είναι η προετοιμασία μου πριν την αιμοληψία;

Πριν την αιμοληψία είναι απαραίτητο να τηρηθεί νηστεία 10 – 12 ωρών.

Το πρωί της αιμοληψίας μπορεί κάποιος να πιεί νερό ώστε να μην νοιώθει διψασμένος.

Στην περίπτωση που ο ιατρός έχει ζητήσει καμπύλη σακχάρου γίνεται μία πρώτη αιμοληψία (νηστείας) και στη συνέχεια γίνεται λήψη ποσότητας γλυκόζης σε καθορισμένη από τον ιατρό ποσότητα (50 ή 75 ή 100 gr).

Εν συνεχεία γίνονται λήψεις αίματος σε χρονικά διαστήματα που έχουν καθοριστεί από τον ιατρό (30 min, 60 min κ.λ.π.).

Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών λήψεων θα πρέπει να παραμείνετε στο ιατρείο.

Back to top