– Ποια είναι η διαδικασία συλλογής ούρων;

Για την εξέταση με την συλλογής ούρων είναι επιθυμητή η προσκόμιση των πρώτων πρωινών ούρων.

Back to top