– Συμβεβλημένοι με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Είμαστε συμβεβλημένοι με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, από 1/6/2014 έχει συμβληθεί με το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.).

Back to top