– Ποια είναι η προετοιμασία για την εξέταση σπερματοδιαγράμματος;

Πριν τη προσκόμιση σπέρματος στο εργαστήριο (απαιτείται προσυνεννόηση) ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω:

• Αποχή από σεξουαλική επαφή ή αυνανισμό 3-4 ημέρες.
• Αποφυγή χρήσης υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ.
• Σχολαστικός καθαρισμός (ειδικά αν απαιτείται και καλλιέργεια σπέρματος) γεννητικών οργάνων με σαπούνι και νερό. Σκούπισμα με αποστειρωμένη γάζα.
• Το σπέρμα συλλέγεται σε αποστειρωμένο δοχείο (ουροσυλλέκτης φαρμακείου), μετά από αυνανισμό και όχι διακεκομμένη συνουσία.
• Συλλογή όλης της ποσότητας.
• Τους χειμερινούς μήνες θα πρέπει να μην εκτίθεται το σπέρμα σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά του στο εργαστήριο (συνιστάται η τοποθέτηση του στην τσέπη).
• Η μεταφορά στο εργαστήριο πρέπει να γίνει σε μισή ώρα αν είναι δυνατόν.

Back to top