– Ποια είναι η δίαιτα για την εξέταση των Κατεχολαμινών, VMA, Μετανεφρινών;

Απαγορεύονται για τις προηγούμενες 2 ημέρες πριν τη συλλογή όπως επίσης και κατά τη διάρκεια της συλλογής, καφές, τσάι, σοκολάτα, βανίλια, μπανάνες, αρωματικά μήλα, αντιβιοτικά (αμπικιλλίνη, ερυθρομυκίνη, τετρακυκλίνες, πενικιλλίνη, σουλφοναμίδες, ναλιδικό οξύ, νορφοξασκίνη, σιπροφλαξίνη, κινοξακίνη) όπως επίσης ασπιρίνη, βιταμίνη Β, βιταμίνη C, αδρεναλίνη, μεθυλ-dopa, υδραλαζίνη, μεθεναμίνη, BSR, RAS, φιναζοπυριδίνη, χλωφιμπράτη, ιμιπραμίνη, ανάλογα γουαμεθιδίνης.

Back to top