– Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό μεγάλων εταιρειών όπως Roche, Siemens, Sysmex, Menarini, Biomerieux, Electa Mixrate.

Περιλαμβάνονται δύο βιοχημικοί αναλυτές, τρεις ορμονολογικοί-ανοσολογικοί αναλυτές, δύο αιματολογικούς αναλυτές, αναλυτής πήξης, αναλυτής ούρων, αναλυτής ΤΚΕ διασυνδεδεμένοι αμφίδρομα μέσω του πληροφοριακού συστήματος SLis

Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό μεγάλων εταιρειών όπως Roche, Siemens, Sysmex, Menarini, Biomerieux, Electa Mixrate.

Περιλαμβάνονται δύο βιοχημικοί αναλυτές, τρεις ορμονολογικοί-ανοσολογικοί αναλυτές, αιματολογικός αναλυτής, αναλυτής πήξης, αναλυτής ούρων, αναλυτής ΤΚΕ διασυνδεδεμένοι αμφίδρομα μέσω του πληροφοριακού συστήματος SLis.

Back to top