Ευστρατία Σιδηρή - Μουτζούρη

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Συμβάσεις - Ταμεία

Το Εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον κύριο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, τον ΕΟΠΥΥ. Στο ταμείο αυτό ενσωματώθηκαν τα ταμεία: ΟΠΑΔ (Δημόσιο), ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εθνική κλπ), ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΥΔΕ, ΤΣΜΕΔΕ), ΤΥΠΑΤΕ.

Οι ασφαλισμένοι αφού επισκεφθούν τον Ιατρό τους και παραλάβουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του να το εκτελέσουν στο Εργαστήριο μας με 15% συμμετοχή στο κόστος των εξετάσεων που καλύπτονται από το Κρατικό Τιμολόγιο.

Το Εργαστήριο έχει συνάψει σύμβαση και με τα παρακάτω ταμεία:
-Λιμενικό Σώμα
-Στρατός Ξηράς (για τα μέλη)
-Πολεμικό Ναυτικό (για τα μέλη)
-Πολεμική Αεροπορία (για τα μέλη)

Οι εντολές αυτές χρειάζονται πάντα θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό του ΣΤΕΠ και ο ενδιαφερόμενος πληρώνει 20 % συμμετοχή στο Κρατικό Τιμολόγιο στα μέλη ενώ δεν πληρώνει συμμετοχή στους άμεσα ασφαλισμένους του Λιμενικού.

Συμμετέχουμε στα περισσότερα ασφαλιστικά σχέδια των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, όπως Interamerican (Medisystem, Medihospital), Generali, AXA.

Παρακαλούμε να ελέγξετε προηγουμένως με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για τις καλύψεις σας σε εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ όταν απαιτείται από το Συμβόλαιο σας να αναγγείλετε την διενέργεια του ελέγχου.
Είναι ευθύνη του ασφαλισμένου να ελέγξει τι απαραίτητα παραπεμπτικά απαιτούνται και να έχει μαζί του την κάρτα ασφάλισης του.

Από 1/6/2014 το εργαστήριο έχει συμβληθεί με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ωράριο Λειτουργίας