Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό μεγάλων εταιρειών όπως Roche, Siemens, Sysmex, Menarini, Biomerieux, Electa Mixrate.


Περιλαμβάνονται δύο βιοχημικοί αναλυτές, τρεις ορμονολογικοί-ανοσολογικοί αναλυτές, αιματολογικός αναλυτής, αναλυτής πήξης, αναλυτής ούρων, αναλυτής ΤΚΕ διασυνδεδεμένοι αμφίδρομα μέσω του πληροφοριακού συστήματος SLis

Έκθεση εικόνων