Ευστρατία Σιδηρή - Μουτζούρη

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βιοχημικές εξετάσεις

Χρησιμοποιούνται σύγχρονοι αναλυτές που με τη βοήθεια των αντίστοιχων αντιδραστηρίων ανιχνεύονται ποσοτικά, ουσίες σημαντικές για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού, καθώς και των επιμέρους οργάνων του.


Κυριότερες εξετάσεις

Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ, Κρεατινίνη, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c), Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), Αλκαλική Φωσφατάση, γGT, CPK, LDH, Αμυλάση, Χολερυθρίνη (Ολική, Άμεση, Έμμεση), Ολικές Πρωτεΐνες, Αλβουμίνη, Σίδηρος, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ, Ηλεκτρολύτες (K, Na) Φώσφορος, Μαγνήσιο, Ασβέστιο, Κρεατινίνη ούρων 24ώρου. Φώσφορος ούρων 24ώρου, Λευκώματα ούρων 24ώρου, Μικροαλβουμίνη ούρων, Κάθαρση κρεατινίνης.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μικροβιολογικές εξετάσεις Ανοσολογικές εξετάσεις »