Ευστρατία Σιδηρή - Μουτζούρη

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ανοσολογικές εξετάσεις

Οι ανοσολογικές εξετάσεις οδηγούν στον προσδιορισμό των παθολογικών μηχανισμών και λειτουργιών των νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος.

Με τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτών και τη συνεργασία μας με εξειδικευμένα Εργαστήρια, μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ανοσολογικές εξετάσεις, όπως :
ΑΝΑ, Anti-ENA, Anti-ds DNA, Anti SS-A (Ro), Anti SS-B (La), Anti-Sm, Anti-CCP, ASMA, Anti-RNP, APCA, c-ANCA, p-ANCA, Anti-SMA, RA-test, β2-Μικροσφαιρίνη, Συμπλήρωμα C3, C4, C ολικό, Aντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ), Ανοσοσφαιρίνες IgA, IgG, IgM, IgE, Ηπατίτιδες A, C, B, Ερυθρά (Rubella) IgG, IgM, HIV I, II, Τοξόπλασμα IgG, IgM, Kυτταρομεγαλοϊός (CMV) IgG, IgM, Έρπης τύπου Ι & ΙΙ (HSV) IgG, IgM, Ελικοβακτηρίδιο, Χλαμύδια, Ανεμοβλογιά (VZV), Λιστέρια, Μυκόπλασμα, ASTO, EBV ΙgG, IgM, Αντισώματα ιλαράς, Borrelia, Brucella, Παρωτίτιδα, Αντιεχινοκοκκικά Αb, κ.α.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Βιοχημικές εξετάσεις Ορμονολογικές εξετάσεις »